Skolbio

Skolbio är en kommunal verksamhet där unga ser film på biograf under skoltid. Filmerna är särskilt utvalda för målgruppen och ofta arbetar man kring filmens tema både före och efter visningen.

Biobesöket är ett sätt att bedriva undervisning, men även en möjlighet att introducera barn och ungdomar till biografen och filmen som konstart och medium.

Barn och ungdomar är stora konsumenter av rörlig bild. Därför är det viktigt att skolan tar upp filmen i undervisningen och berättar om den, diskuterar mediets språk och innehåll och barns och ungdomars relation till det.

Genom att jobba med film i skolan, kan vi hjälpa eleverna till kvalitativa filmupplevelser, skapa möjlighet att fördjupa deras kunskaper om film som uttrycksmedel samt öka deras möjligheter att själva uttrycka sig med rörlig bild.

Skolbio bedrivs i någon form av flera kommuner i Värmland. Vår filmkonsulent för barn och unga stöttar kommuner och skolor med ansökningar, fortbildning och hur de kan arbeta med skolbio.

Skapa tid för samtal

Att se en riktigt bra film på biograf tillsammans med elever öppnar för ett samtal. Ett samtal som kanske startar i filmens scener men som lika gärna kan sluta i hur det är att vara människa eller vad godhet egentligen är. Filmsamtalet ökar förståelsen kring filmen, hur den påverkar oss som åskådare samt förhöja filmkänslan. En hjälp kan vara att utgå från Svenska Filminstituts skrift ”Filmpedagogik – så funkar det”.

”Filmpedagogik – så funkar det” på Filminstitutets webbplats

Filmkonsulenten för barn och unga, Kjerstin Persdotter, erbjuder lärare kompetensutveckling i filmsamtal. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Här finns skolbiofilmer

SFI

Här kan du läsa om hur du bokar film, vilka regler som gäller för skolbio, de flesta filmdistributörer samt Svenska Filminstututes egna filmdistribution med många nya digitaliserade filmer.

Om att boka skolbio, på Filminstitutets webbplats

Filmcentrum

Filmcentrum är den största aktören på filmpedagogiska sidan, med bra skolbiofilmer och stöd för kommunal verksamhet.

Läs mer på Filmcentrums webbplats

Folkets Bio

Visar och distribuerar film från hela världen. Folkets bio har också egna biografer och en stor filmpedagogisk verksamhet.

Läs mer filmverksamheten på Folkets bios webbplats
Läs mer om den filmpedagogiska verksamheten på Filmpedagogernas webbplats

Swedish film

Swedish film är en av de största distributörerna av all film och har även skolbiofilmer.

Läs mer på Swedish films webbplats

Biografcentralen

Biografcentralen har få men bra filmer för skolbio.

Läs mer på Biografcentralens webbplats

Mediecenter

Mediecenter Värmland är länets gemensamma mediebank. Här har du möjlighet att ta en förhandstitt och läsa igenom filmhandledningen. Ett sätt att arbeta filmen som ett studiematerial.

Läs mer om Mediecenter

Hjälp att utveckla kommunens skolbioverksamhet

Hjälp att utveckla kommunens skolbioverksamhet 

Ekonomiskt stöd

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder. ”Skapande skola” är ett kompletterade stöd som ger dig möjlighet att både visa skolbio och att efteråt låta barnen jobba med filmen genom eget skapande, med hjälp av en filmpedagog.

Om stöd på Filminstitutets webbplats

Vill du veta mer om hur man söker, kontakta Stefan Barkman.

Filmhandledningar

På  Svenska Filminstitutet  hittar du både tips om filmer och filmhandledningar, samt pedagogiska ingångar till hur du sedan kan jobba med filmen. Det är i första hand ett studiematerial till lärarna.

Filmhandledningar på filminstitutets webbplats

BUFF Internationell film festival

Varje år i mars arrangeras Sveriges största filmfestival BUFF, med fokus på barn- och ungdomsfilmer. Utöver filmvisningar erbjuds fortbildningar, forum, nätverkande, mingel och mycket annat. BUFF erbjuder resestipendier till pedagogisk personal för att förkovra sig i skolbio samt bli inspirerade av mångfalden av alla filmer från hela världen.

Läs mer på BUFF:s webbplats