Nu lanserar vi Kulturcrew

Ett pilotprojekt för ungas arrangörskap och inflytande.

Med Kulturcrew vill vi utveckla ungt arrangörsskap i Värmland. Det gör vi genom att erbjuda elever, i årskurs 4 – 9 utbildning i planering, urval och bokning av kulturarrangemang, värdskap, marknadsföring och teknik.

Varför?

Målet är att fler unga i kommunen ska ta del av kultur och att stärka elevinflytandet inom skola, kulturskola och på mötesplatser för unga. Vi vill även stärka det unga arrangörskapet inom UKM och andra unga mötesplatser och hitta samarbetsformer och synergieffekter.

 • Kulturcrew stödjer skolans demokratiuppdrag genom att stärka elevinflytandet och ungas delaktighet
 • Det uppmuntrar och stöder det entreprenöriella lärandet.
 • Skapande skola-projekt och andra kulturaktiviteter blir bättre förankrade i undervisningen.
 • I förordningen för Skapande skola står det att eleverna ska beredas tillfälle att medverka i planering, genomförande och utvärdering. Det gör ni genom att gå med i Kulturcrew.

Har ni redan ett fungerande elevarrangörsgrupp på er skola? Fantastiskt!  Då kan vi stötta den verksamheten genom att erbjuda eleverna ytterligare utbildningar. Kulturcrew har startat med det danska Kulturcrew (kulturcrew.dk) som förebild och finns på flera håll i landet bland annat i Skåne (www.musikisyd.se/kulturcrew/). Därför kommer eleverna även att få tillgång till ett regionalt och nationellt nätverk.

Hur går det till?

De enheter som ansluter sig till projektet utser en mentor vars uppgift är att vara ett stöd för eleverna och minst ett Kulturcrew som består av 5-8 elever i åldrarna 10-16 år. Finns det fler Kulturcrew i en kommun behövs även en samordnare i kommunen som är kontaktperson för projektgruppen.

Projektgruppen som består av Region Värmland och Riksteatern Värmland arrangerar:

 • Kickoff/inspirationsdag och informationsmöte för deltagande kommuner
 • Utbildningsdag för de blivande unga arrangörerna då de får utbildning i:
  • Värdskap: Ta emot gäster och publik och hälsa välkomna, göra presentation.
  • PR & Marknadsföring: Uppmärksamma att det kommer ett arrangemang till skolan/kommunen, sätta upp affischer, kontakta lokaltidningen osv
  • Teknik och scenarbete: Förbereda lokalen, hjälpa till att ställa i ordning och finnas till hands för det som behövs.
 • Erbjuder varje deltagande enhet att köpa två kulturarrangemang ett med scenkonst och ett med konstnärlig verksamhet till subventionerat pris. Arrangemangen ska ha valts ut av eleverna. Arrangörsstödet är 50% dock max 16500:- totalt/per deltagande enhet

Hur ser tidsplanen ut?

 • Tidig höst utbildningsinsatser för medverkande skolor (personal och elever)
 • Hösten 2018 och våren 2019 Scenkonsthändelse och workshop på skolan

Hur kan detta gagna din enhet på längre sikt?

 • Planering och delaktighet för eleverna. De är med i processen att välja arrangemang som ska köpas in. Tanken är att de också ska följa med på regionala utbudsdagar i scenkonst och konstnärlig pedagogisk verksamhet. (Arrangemangen skall följa de krav som Kulturrådet ställer för Skapande skola.)
 • Ett Kulturcrew blir förebilder och kan ta emot nya elever som kommer till skolan och även göra andra arrangemang i kommunen.
 • Skapar nätverk med fokus kultur både inom kommunen, regionalt och nationellt.

Film från Skånes Kulturcrew

Läs hela projektbeskrivningen (pdf, 64 kB)

Hur gör jag för att gå med i projektet?

Kontakta oss via mail:

Urban Norlander (urban.norlander@regionvarmland.se)
Håkan Mayer (hakan.mayer@regionvarmland.se)
Leif Persson (leif@riksteaternvarmland.se)

Antalet enheter som kan gå med detta första år och få ta del av arrangörsstödet är begränsat till 10 och maximalt tre enheter per kommun.

Kulturcrew är ett pilotprojekt i samarbete mellan Riksteatern Värmland och Region Värmland om ungas arrangörskap och inflytande. Projektet startar 2018 med några kommuner i länet.