Lärarfortbildning

Avdelningen för kulturutveckling driver fortbildning inom olika kulturområden för lärare. Vill du utveckla din kompetens och lyfta in kultur i fler skolämnen kan fortbildning vara en idé för dig.

Kontakta gärna oss om du efterfrågar någon specifik fortbildning så kan vi hjälpa dig vidare. Vi kan både arrangera önskade fortbildningar och förmedla kontakter som kan hjälpa dig vidare.

Film 

Vid intresseförfrågningar kan vi erbjuda fortbildning för pedagoger inom dans genom praktiska workshops/seminarier eller deltagande i konferenser. Har inte vi den kompetens du efterfrågar, så har vi många kontakter såväl inom som utanför regionen.

Kontakt

Kjerstin Persdotter
Konsulent, Avdelningen för kulturutveckling
Film, barn och unga
054-701 10 82
kjerstin.persdotter@regionvarmland.se

Dans

Vid intresseförfrågningar kan vi erbjuda fortbildning för pedagoger inom dans genom praktiska workshops/seminarier eller deltagande i konferenser. Har inte vi den kompetens du efterfrågar, så har vi många kontakter såväl inom som utanför regionen.

Kontakt

Håkan Mayer
Dansutvecklare, Avdelningen för kulturutveckling
054-701 10 75
hakan.mayer@regionvarmland.se

Linda Löfgren
Koordinator, Avdelningen för kulturutveckling
054-701 10 73
linda.lofgren@regionvarmland.se

Slöjd

Vid intresseförfrågningar kan vi erbjuda fortbildning för pedagoger inom slöjd och hantverk genom praktiska workshops/seminarier eller deltagande i konferenser. Har inte vi den kompetens du efterfrågar, så har vi många kontakter såväl inom som utanför regionen.

Kontakt

Kajsa Stinnerbom
Hemslöjdskonsulent, Avdelningen för kulturutveckling
Slöjd, barn och unga
054-701 10 51
kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se