Kultur och hälsa

Området kultur och hälsa är viktigt för Region Värmland. Inom många verksamheter i vår organisation görs det insatser. Konstenheten, avdelningen för kulturutveckling, folkhögskolorna, sjukhusbiblioteket, musik- och bildterapeuterna med flera arbetar med kultur och hälsa dagligen.

Kulturens roll inom hälso- och sjukvården väcker allt större intresse. Undersökningar och forskning bekräftar kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Representanter från Karlstads universitet, Region Värmland och Karlstads kommun arbetar strategiskt med att samverka kring kultur och hälsa. Bland annat arrangerar vi konferenser och andra kultur och hälsa-evenemang.

Bidrag till kultur och hälsa

Under åren 2015–2018 beviljade Region Värmland ett särskilt stöd till projekt inom kultur, hälsa och rehabilitering. Här kan du läsa en rapport om resultaten av bidragsgivningen.

Kultur och hälsa-konferens

27 november 2019 är du välkommen till en konferens i Hagfors om kultur och hälsa. Läs mer om konferensen här

Fler tips 

Här är några tips om var du kan hitta mer information och inspiration om kultur och hälsa.

Statens kulturråd samlar information, nyhetsartiklar och länkar till forskning inom området. Här kan du också hitta den rapport som kom 2018, Nationell översyn kultur och hälsa. Läs mer på kulturradet.se 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa inom Region Stockholm samlar mycket matnyttig information på sin hemsida och har en Facebook-grupp med tips om bland annat nyhetsartiklar och konferenser.  

Den kulturella hjärnan är en satsning vid Karolinska institutet som lyfter fram och presenterar aktuell forskning i fältet.