Statsbidrag för regional kulturverksamhet

Region Värmland fördelar statsbidrag till verksamheter som Wermland Opera, Värmlands Museum och Västanå Teater. Den regionala kulturplanen ligger till grund för fördelningen.