Statsbidrag för regional kulturverksamhet

Region Värmland fördelar statsbidrag till verksamheter som Wermland Opera, Värmlands Museum och Västanå Teater. Den regionala kulturplanen ligger till grund för fördelningen.

Statsbidrag 2018

I januari 2018 beslutade Statens kulturråd om fördelningen av statsbidrag till viss regional kulturverksamhet. Region Värmland fick sitt anslag uppräknat med 1,55 procent, och fick dessutom en särskild förstärkning med 1 200 000 kronor till regional biblioteksverksamhet. Anslaget ökade därmed från 51 110 000 kronor till 53 103 000 kronor, dvs med 1 993 000 kronor.

Region Värmlands beslut om fördelning av statsbidraget (pdf, 242 kB)

Läs om det regionala kulturstödet på Kulturrådets webbplats

Kulturrådets beslut om statsbidrag till Värmland (pdf, 3 mb)