Kulturutveckling - så här arbetar vi

Bred satsning på att köpa in konst från hela Sverige

Värmländska konstnärer inbjuds att delta med sina verk i ett ansökningsförfarande, så kallat open call, när Statens konstråd ska köpa konst för 25 miljoner kronor.

Ett samtal om språket och livet

Ta del av en programpunkt skapad för Folk och Kultur 2021. Projekt Värmland läser har som mål att fler värmlänningar ska ha tillgång till ett rikt språk och utforskar i detta syfte olika vägar till språk och läsning.

Dags att söka Drömsommarjobbet 2021

Drömsommarjobbet erbjuder unga en möjlighet att testa hur det är att jobba inom kulturområdet. Under fyra sommarveckor får de arbeta tillsammans med en professionell handledare inom inriktningarna dans, film, klassisk musik, skrivande eller stickning (textil).

Värmlands bokfestival 2020 på Youtube

Hela 53 textade programpunkter från Värmlands bokfestival finns nu att ta del av på Youtube. – Av tillgänglighetsskäl har vi textat alla inslag som sändes från den Stora scenen. Nu är dessa klara och ligger samlade på en spellista på Youtube. Även fredagens skolprogram från den lilla scenen är textade och tillgängliga, berättar projektledare Ricky Andreis.