Utlysning för fria utövare: Space Beyond – barn och unga

Är du kulturskapare som jobbar för eller med barn och unga och vill utveckla ditt konstnärskap tillsammans med andra? Space Beyond är rummet för dig att utforska din växtvärk, bortom det förutsägbara, där det oväntade kan uppstå och där resan är målet.

I Space Beyond ingår du i en kollektiv process med möjlighet att utforska nya landskap med kollegor från andra konstformer. Space Beyond ger plats för konstnärligt undersökande i mellanrummet; där era erfarenheter och olika uttryck av skapande för barn och unga möts och stöts.

Projektet är ett interregionalt samarbete och vänder sig till dig som är professionell konstnär inom området barn och unga och verksam i Västra Götaland eller Värmland. Vi söker utövare från alla konstformer, till exempel musik, bildkonst, film, dans, teater, performance, litteratur, cirkus, ljudkonst, arkitektur, design, slöjd – eller något annat.

Space Beyond är en fortbildande insats. Arrangörerna Kultur i Väst och Region Värmland står för alla omkostnader för resor samt uppehälle för de medverkande. Ingen ersättning utgår.

Space Beyond består av ett antal träffar i Göteborg samt en längre workshopvistelse i Värmland, på Alma Löv Museum of Unexp. Art i Östra Ämtervik, där sommarens utställning har tematiken Within Real från vilken vi dyker in vår process; växtvärken är den verklig eller fiktion? I en värld där vuxna allt som oftast har tolkningsföreträde, lyssnar vi verkligen in hur barn uppfattar världen?

Läs mer om Space Behyond och ansök hos Kultur i Väst senast 23 april

Kontakt

För Värmland
Marita Axelsson Nordlund, utvecklare bild och form, Region Värmland
054 701 10 72, 070 681 10 72
marita.axelsson@regionvarmland.se

För Västra Götaland
Mania Teimouri, konsulent Samtida konst, arkitektur, form och design, Kultur i Väst
070 214 80 21
mania.teimouri@kulturivast.se

Space Beyond är ett samarbete mellan KonstepideminAlma Löv Museum of Unexp. Art, Region Värmland och Kultur i Väst.