Mentorsprogram inom dans

Vill du vara med och utveckla din verksamhet och den konstnärliga dansen i länet? Är det du som blir vår deltagare i Mentorsprogrammet inom dans?

Abstrakta ljuslinjer i mörker

Under året 2019 kommer ett mentorsprogram för danskonstområdet att genomföras. Projektet riktar sig till dig som är professionell utövare inom danskonstområdet och som är verksam i Värmlands län.

Mentorsprogrammet är ett utvecklingsprojekt som ger en dansgrupp/danskonstnär/koreograf från länet möjlighet till utveckling genom stöd från en mentor.

Mentor kommer att väljas ut och matchas med utvalda deltagares behov för bästa stöd och utveckling.

Mentorsprogrammets upplägg

Två träffar per månad, totalt sex träffar.

Ansökan

Skriv ett kortfattat brev om vem du är och varför du söker mentorsprojektet. Beskriv vad du eller din grupp behöver få hjälp med att utveckla eller stärka. Bifoga CV/meritförteckning.

Skicka in din ansökan till Linda Löfgren, se adress nedan, med ärendetext ”Mentorsprogram dans”, senast måndag 18 februari 2019.

Adept/deltagare utses av Region Värmland, avdelningen för kulturutveckling, utifrån inkomna ansökningar.