Produktionsstöd film

Du kan söka ekonomiskt stöd för din kort- eller dokumentärfilm hos Region Värmland. Vi fungerar då som medproducent. Du kan även söka arbetsstipendie för din film eller ditt projekt om det kan bidra till filmskaparens utveckling.

Produktionsstöd

Samproduktionsmedlen ska

  • främja filmproduktion av hög kvalitet i Värmland,
  • ge värmländska filmskapare en möjlighet att utvecklas i regionen,
  • bidra till ökad sysselsättning och ett ökat företagande i regionen samt
  • öka synligheten för Värmland, värmländska teman och värmländska filmare regionalt, nationellt och internationellt.

Regelverk samproduktionsmedel för kort- och dokumentärfilm (pdf)

Ansokningsblankett samproduktionsmedel för kort- och dokumentärfilm (pdf)

Kontaktperson: Dahyu Hashimi@regionvarmland.se, telefon: 010-833 10 79

Arbetsstipendium

Arbetsstipendium delas ut för att berika filmproduktionen i Värmland samt för att bidra till värmländska filmskapares konstnärliga utveckling. Stipendierna är till för att framförallt unga filmare (18–35 år) bosatta i Värmland ska kunna förverkliga en filmidé eller utveckla sin kompetens inom filmområdet. Stipendiet kan användas till produktion av kort- och dokumentärfilmer eller för att finansiera studieresor och liknande.

 

Regelverk arbetsstipendium (pdf)

Ansokningsblankett arbetsstipendium (pdf)

 

Kontaktperson: Dahyu Hashimi@regionvarmland.se, telefon: 010-833 10 79