Slöjd håller

Slöjd lämnar små ekologiska avtryck, med andra ord Slöjd håller. Om det ska vi prata mycket under vecka 13, en temavecka om slöjd och hållbarhet i Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län.

Under Slöjd Håller 2020 genomförs en rad aktiviteter i Värmland. Syftet är att att lyfta FN’s Globala Mål för Hållbar utveckling. Fokus kommer att ligga på mål 12.8 i Agenda 2030. Med slöjd och hantverk som utgångspunkt. Vi vill öka kunskapen om hållbara material och visa på möjligheter att ta tillvara, återbruka och laga, i stället för att slänga. Vilka material är bra ur miljösynpunkt? Hur kan jag laga det som är slitet? Vad kan jag göra av skräp? Slöjd är en del av en cirkulär ekonomi och bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion.
 
Vi kommer även att lyfta slöjdens bidrag till mål 11 - Hållbara städer, samhällen och landskap. Med slöjd som metod kan olika gemensamhetsskapande aktiviteter medverka till att överbrygga sociala klyftor mellan olika grupper, som kanske annars inte hade mötts. Att slöjda med känsla för det lokala och traditionella ger liv och mening för människor både i städer och på landsbygd och bidrar därmed till mer hållbara städer, samhällen och landskap.

Program   (där det finns länkar finns mer att läsa i kalendariet)

Med anledning av Coronaviruset och de restriktioner som rekommenderas kommer tre av evenemangen nedan att ställas in. Förhoppningen är att kunna genomföra dessa vid ett senare tillfälle. Skolarrangemangen Skapa coola grejer av skräp! körs som planerat. 

22 mars INSTÄLLT (pga Coronavirus)
”Gör klart ett påbörjat arbete, börja på ett nytt, laga ett eller byt bort och få ett nytt…” kl 11.00,  Lagergrens gata 2, Karlstad

24 mars  INSTÄLLT   (pga Coronavirus)    
Ull i Öst och Väst, kl 17.30 i Kil

24 mars  INSTÄLLT (pga Coronavirus)
Skapa coola grejer av skräp! Tid: kl 15.30-17.30, Årskurs 5-6, Munkfors fritidsgård 

25 mars  INSTÄLLT   (pga Coronavirus)   
Slöjd som medel och mål för hållbar utveckling, kl 12.30-15.30, Lagergrens gata 2, Karlstad

28 mars INSTÄLLT (pga Coronavirus)
Skapa coola grejer av skräp! Kl 11-13 Ålder: 9-13 år, Sunne Bibliotek

 

Värmlands program för Slöjd Håller 2020 genomförs i samarbete med Fåreningen Fårfest i Kil, Sunne kommun, Munkfors kommun och Torsby kommun. 

Slöjd Håller 2020 –en temavecka om slöjd och hållbarhet i  Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län. Arrangemangen sker med stöd av Kulturrådet.