Bild och form tar plats inom regionens kulturutveckling

Det blir en fortsättning. Det treåriga projektet Plattform för samtida konstuttryck är på väg att avslutas. Kulturutvecklare Marita Axelsson Nordlund har haft uppdraget att skapa en plattform för att stärka möjligheterna att utveckla och sprida de samtida konstuttrycken i länet.

Det har fallit väl ut och Region Värmland kommer med stöd från Statens kulturråd att permanenta en verksamhet inom Bild och Form. 

Kulturutvecklingens avdelningschef Nina Höjdefors säger att bild- och formområdet länge har haft en relativt svag regional infrastruktur.

Riksdagen tog 2018 beslut om att den professionella bild- och formverksamheten ska vara ett eget konstområde inom kultursamverkansmodellen. Det la grunden och nu har Statens Kulturråd utökat bidraget så att Region Värmland kan arbeta vidare inom området.  Det är glädjande. 

Avstampet för det permanenta uppdraget kommer att tas i det projekt som Marita Axelsson Nordlund jobbat med under tre år.