58 kulturarbetare söker Kreativ karantän

Många professionella fria kulturutövare vill ta chansen att delta i ett konstnärligt hemmaresidens. Flest sökande hittas inom kulturformerna bild och form respektive litteratur.

Region Värmlands utlysning av tio så kallade "hemmaresidens" för konstnärligt arbete har lockat 58 värmländska kulturarbetare att söka. De tio professionella fria utövarna inom film, litteratur, dans, slöjd, bild och form i Värmland får under residenset möjlighet att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik.

Beslut om vilka kulturutövare som får möjlighet till en kreativ karantän kommer 30 juni.

Ansökningarnas fördelning

  • Bild och form (31)
  • Dans (10)
  • Film (11)
  • Hemslöjd (6)
  • Litteratur (16)