Kreativ karantän – ett residens hemma

Region Värmland och avdelningen för Kulturutveckling utlyser tio så kallade ”hemmaresidens” för konstnärligt arbete. Här får professionella fria utövare inom film, litteratur, dans, slöjd, bild och form i Värmland möjlighet att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik.

Vem kan söka?

Professionella fria utövare inom film, litteratur, bild och form, hemslöjd och dans kan söka. Den som söker ska vara boende i Värmland. Sökanden kan även vara en professionell konstellation av fler utövare inom dessa discipliner.

Det här ingår i residensen

Residenset ska vara en avgränsade process som ryms inom den begränsade ekonomiska ramen. Du kan förlägga tiden när du vill under perioden juli–september. Platsen är hemma, eller i närmiljön, till exempel egen studio. I residensen utgår ett arvode om 30 000 kr mot faktura exkl moms. Du väljer själv hur du disponerar den ekonomiska ersättningen; om du till exempel vill dela den på flera medverkande, hyra lokal eller inköp av material.

Så här söker du

Ansökningstiden har gått ut. Besked ges den 30 juni. Du fakturerar vid start efter besked om beviljat residens. Region Värmland tillämpar 30 dagars betalningsvillkor. 

Kriterier och urval

Kriterier för dig som söker är att du ska vara professionell fri utövare inom film, litteratur, bild och form, hemslöjd och dans och boende i Värmland. I urvalet tar vi hänsyn till hur den sökande planerar att använda sin tid för att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik. Vi strävar efter en bred representation gällande konstnärliga uttryck samt kön, ålder, genre och geografisk spridning. 

Utvärdering och dokumentation

Efter avslutat residens skriver de antagna residenskonstnärerna en kort utvärdering av hur de använt sin residenstid. 

Kommunikation

Senare delen av september kommer ditt arbete att dokumenteras genom en filmare som kommer att besöka dig och ta del av ditt arbete. Avdelningen för kulturutveckling kan komma att publicera detta filmmaterial som en färdig kortfilm i Region Värmlands och Bibliotek Värmlands kanaler, till exempel hemsida, youtube, Facebook. Denna kommunikation kommer inte att ersättas utöver redan erhållet arvode.

Frågor?

Bild och form

Marita Axelsson Nordlund
marita.axelsson@regionvarmland.se 
010-833 10 72

Dans

Håkan Mayer
hakan.mayer@regionvarmland.se 
010-833 10 75

Hemslöjd

Kajsa Stinnerbom 
kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se 
010-833 10 51

Litteratur

Ricky Andreis
ricky.andreis@regionvarmland.se
010-833 10 52

Film

Josef Nyberg
josef.nyberg@regionvarmland.se
070-516 30 22