Femton kulturutövare får kreativ karantän

Samisk dans och hemslöjd, animerad film, hundra röster om Corona och utforskande av den värmländska naturen – det är bara några av de teman som kan hittas bland projekten som beviljats en kreativ karantän.

58 professionella fria utövare inom film, litteratur, dans, hemslöjd, bild och form i Värmland sökte möjligheten att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik inom ramen för utlysningen Kreativ karantän.

Fler chanser

Från början var avsikten att tio kulturarbetare skulle få ta del av satsningen. Efter en omfördelning har till slut femton projekt beviljats.

– Vi fick in flera fina ansökningar som på intressanta vis förenar olika kulturformer. Det ville vi gärna uppmuntra och valde att bevilja fem av dem, berättar Sofia Wretling som är enhetschef på Avdelningen för kulturutveckling..

– Vi ser också över möjligheten att göra ytterligare en utlysning längre fram. Att så många vill utveckla sin konstnärliga praktik i Värmland på detta sätt är något vi vill möta, fortsätter Oda Larsson som också är enhetschef på Avdelningen för kulturutveckling..

I urvalet togs hänsyn till hur den sökande planerat att använda sin tid för att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik. Region Värmland har strävat efter en bred representation gällande konstnärliga uttryck samt kön, ålder, genre och geografisk spridning.

Arvodet till vart och ett av projekten är på 30 000 kronor exklusive moms.

Beviljade projekt

Dans

Sara Jane Göthlin tillsammans med Tove Klang, Grums
Dans- och cirkusprojekt

Ola Stinnerbom, Sunne
Bounce & Rebound Dance Technique

Film

Evelyn Frankel, Sunne
Början på slutet

Christofer Bocker, Sunne
Gränsen 2020

Litteratur

Malin Edgren, Karlstad
100 historier om Corona

Jonas Bergergård, Karlstad
Djungelkursen, Alsters Gräsås

Bild och form

Simon Torssell Lerin tillsammans med Bettina Hvidevold Hystad, Hagfors
Elektronisk Flora – Värmland

Margareta Jansson, Karlstad
Transparens

Hemslöjd

Marita Olsson, Arvika
"Kaarstolar" i ny tolkning

Johan Huuva, Sunne
Back to basic - En tidsresa

Crossover

Ingeborg Paulsrud, Karlstad
Performativ korrespondens

Samuel Nilsson, Hagfors
Ekshärad i Sagor & Sägner, fortsättning

Kristin Thenman, Arvika
SKRAPA

Helena Bengtsson, Karlstad
Svenska grejs

Katrin Westman, Sunne
Fastland