Gestaltad livsmiljö ett nytt politikområde

Gestaltad livsmiljö är namnet på ett nytt politikområde.
– Det handlar om att höja kvaliteten på våra livsmiljöer och att med omsorgsfull gestaltning skapa ekologiska, ekonomiska och sociala värden, säger representanter för de fyra myndigheter* som har uppdraget att jobba med gestaltad livsmiljö.

I början av september bjöd de in till en heldagskonferens och intresset var, med 1700 anmälda, rekordstort. Bland de medverkande fanns kulturminister Amanda Lind, riksarkitekt Helena Bjarnegård, arkitekt Mia Hägg och Norges riksantikvarie Hanna Geiran.

Marita Axelsson Nordlund, projektledare Bild och form, Region Värmland ger oss här en kort sammanfattning av konferensens innehåll.  

"Vi fick ta del av hur Helsingfors arbetar med arkitektur, form, design, konst och kulturarv som redskap i stadsutvecklingen. Vilken roll spelar dessa frågor i Helsingfors strategiska plan? Föreläste gjorde Katja Lindroos, VD Urban Practice, Maija Tanninen-Mattila, chef för Helsingfors konstmuseum HAM och designchef för Helsingfors stad, Hanna Harris.

De berättade om sin ”designresa” från 2013 med att ta fram en designstrategi för Helsingfors i dialog och samarbete med olika fält/parter. Klimataspekten lyftes som centralt och nödvändig för vår framtida livsmiljö, inte minst utifrån ett ekonomiskt perspektiv samt nödvändigheten av samverkan på olika nivåer och kunskapsområden. Det handlade om att skapa hållbar förändring och stävja utmaningar/problem; social-, ekonomisk-, kulturell- och hållbar förändring. En nödvändig aspekt här är samverkan och dialog, inte ”hjälpa” människor utan samarbeta.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind pratade om kvalitet

Amanda Lind lyfte Gestaltad livsmiljö som ett av sina mest prioriterade områden. Hon lyfte begreppet kvalitet som centralt när det kommer till kultur och konst. Ett svårt begrepp, men när vi möter kvalitet så gör det något med våra sinnen. Hon talade om kvalitet som något som komplexa lager som håller över tid. Kvalitet kan ge långsiktiga värden; vi skapar omsorg om platsen, ser till material och form etc.

Under dagen presenterades också exempel på konstnärliga gestaltningar. Bland andra Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg grundare till Ooze och konstnären Marjetica Potrč berättade om hur de skapar en konstgjord ö i samarbete med beställaren Akademiska Hus. Genom att vara i konstant förändring ställer ön som konstverk frågor om klimatförändringarnas inverkan."

*De fyra myndigheterna är Boverket, Riksantikvarieämbete, ArkDes och Statens konstråd.

Vill du veta mer om det nya politikområdet läs här:

Boverket.se

ArkDes.se