Mötesplats Kulturpoolen öppnar

Mötesplats Kulturpoolen öppnar

Hallå kulturkonsulent Stefan Westling! Avdelningen för kulturutveckling kommer inom kort (vecka 40) att lansera en digital mötesplats för producenter och konsumenter inom kulturområdet.

 

 

 Berätta mer! Vad är syftet, hur kommer den att fungera?

Kulturpoolen är framtagen för att göra det lättare för kunder och leverantörer inom kulturområdet att hitta varandra. Webbplatsen innehåller en databas med kulturproducenter som kan marknadsföra sig och få kontakt med hugade konsumenter av skilda slag. Målet med webbplatsen är att den ska synliggöra en mångfald och ett kvalitativt utbud inom kulturområdet och stimulera till fler affärer genom utökade kontaktytor mellan producenter och konsumenter.

Är den öppen för alla?

  Alla typer av kulturproducenter som är boende i Värmland kan registrera sig och ansöka om att vara representerade på webbplatsen. Ansökan granskas sedan av en grupp med sakkunniga. För att bli godkänd och publicerad behöver du som kulturproducent uppfylla samma kriterier som Arbetsförmedlingen Kultur använder sig av för att definiera en professionell och yrkesverksam kulturproducent. I korthet innebär det att kulturproducenten antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller huvudsakligen har varit yrkesverksam inom konstområdet. Vi definierar även pedagoger inom konstområdena som kulturproducenter.

Den öppnar för registrering den här veckan men lanseras först om tre veckor. Varför?

 Vi öppnar registreringen den här veckan av det enkla skälet att det ska finnas lite producenter att söka på när vi lanserar hela sajten om några veckor. Det kommer nog bli lite av en smyglansering utan att slå på de stora trummorna. Det är en viss handläggningstid som krävs innan en producent blir godkänd och synlig på webbplatsen så ett större utbud med kulturproducenter och erbjudanden kommer nog vara synligt efter ett par månader. Först då är det dags att plocka fram trumpinnarna och marknadsföra webbplatsen mot konsumenter.

Webbplatsen kulturpoolen.se är en mötesplats för producenter och konsumenter inom kulturområdet. 

Läs mer på regionvarmland.se/kulturpoolen.