Värmlänningarnas närhet till bibliotek

Bibliotekens uppdrag är att verka för samhällets demokratiska utveckling. I en rapport framtagen av avdelningen för kulturutveckling belyses värmlänningarnas närhet till biblioteksservice. Torsby sticker ut på ett positivt sätt.

Frida Närman, bibiloteksansvarig, Region Värmland

Hallå biblioteksutvecklare Frida Närman! Vad är avsikten med rapporten och analysen?

 Vi vill visa att biblioteken bidrar till en bred infrastruktur i länet. Kärnan i biblioteksuppdraget är att verka för samhällets demokratiska utveckling; genom att vara platser för lärande och skapande, kulturupplevelser, läsning, digital kunskapshöjning. Biblioteken är en viktig samverkanspart med ett stort geografiskt upptagningsområde. Bibliotek finns i varje kommun, ofta på flera platser inom kommunen och det finns en otrolig möjlighet att nå många människor. 

Vad vill du lyfta fram av resultatet? 

 En majoritet av Värmlands befolkning, drygt 70 %, har som mest 2 kilometers avstånd till närmaste folkbiblioteksservice (bibliotek eller biblioteksbuss). Det tycker jag är häftigt. Samtidigt har över 4000 barn och unga längre än en mil till närmaste biblioteksservice. Detsamma gäller 6000 personer över 65 år. Biblioteken strävar efter att vara tillgängliga för alla och det finns mycket kvar att arbeta med. 

Något som överraskar? 

 Jag vill gärna lyfta Torsby som ett positivt exempel som når 87 % av invånarna inom 2 kilometer. Trots att de är Värmlands till ytans största kommun är de också den kommun som når ut bredast rent geografiskt.  

Vem har nytta av rapporten, hur ska den användas?

Vi hoppas att den här analysen visar vilka vita fläckar som finns och tjänar som underlag när biblioteken utvecklar sin verksamhet, till exempel med olika former av uppsökande verksamhet. Vi tror också att rapporten kan vara till nytta för alla som jobbar med kommunal och regional samverkan. För den regionala biblioteksverksamheten är det också ett viktigt uppföljningsdokument.  

Hur kommer den att spridas? 

Till kommunerna såklart men också kollegor i andra regioner och nationellt. Rapporten har till exempel redan lyfts som exempel under Sveriges Kommuner och Regioners kulturkonferens så vi tror och hoppas att intresset är stort.