Ny omgång Kreativ karantän utökad med fler konstarter

Region Värmland och avdelningen för kulturutveckling utlyser på nytt Kreativ karantän. Denna gång erbjuds ett uppdrag till 20 hemmaresidens. Ett tillägg till utlysningen i juni är att även professionella inom musik och teater kan söka.

Vem kan söka?

Professionella fria utövare inom film, litteratur, bild och form, hemslöjd, dans, musik och teater kan söka. Den som söker ska vara boende i Värmland. Sökanden kan även vara en professionell konstellation av fler utövare inom dessa discipliner.

Det här ingår i residensen

Residenset ska vara en avgränsade process som ryms inom arvodet på 30 000 kronor. Du kan förlägga tiden när du vill under november och december 2020. Platsen är hemma, eller i närmiljön, till exempel egen studio. I residensen utgår ett arvode om 30 000 kr mot faktura exkl moms. Du väljer själv hur du disponerar den ekonomiska ersättningen; om du till exempel vill dela den på flera medverkande, hyra lokal eller inköp av material.

Så här söker du

Ansökan görs i detta formulär. Den är öppen till och med 1 november 2020.

Kriterier och urval

Kriterier för dig som söker är att du ska vara professionell fri utövare inom film, litteratur, bild och form, hemslöjd, dans, musik och teater och boende i Värmland. I urvalet tar vi hänsyn till hur den sökande planerar att använda sin tid för att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik. Vi strävar efter en bred representation gällande konstnärliga uttryck samt kön, ålder, genre och geografisk spridning.

Besked

Beslut tas av enhetschefer vid avdelningen för kulturutveckling den 9 november och besked lämnas samma dag. Du fakturerar vid start efter besked om beviljat residens. Region Värmland tillämpar 30 dagars betalningsvillkor.

Utvärdering och dokumentation

Efter avslutat residens skriver de antagna residenskonstnärerna en kort utvärdering av hur de använt sin residenstid.

Frågor?

Bild och form
Marita Axelsson Nordlund
marita.axelsson@regionvarmland.se
010-833 10 72

Dans
Håkan Mayer
hakan.mayer@regionvarmland.se
010-833 10 75

Hemslöjd
Kajsa Stinnerbom
kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se
010-833 10 51

Litteratur
Ricky Andreis
ricky.andreis@regionvarmland.se
010-833 10 52

Film
Dahyu Hashimi
dahyu.hashimi@regionvarmland.se
070-510 06 80

Teater
Anna Skoglund
anna.skoglund@riksteatern.se
076-135 00 82

Musik
Kerstin Wallmyr
kerstin.wallmyr@karlstad.se
054-5402987, 0707760522