Genom gränsskogar och minnesfragment

Genom gränsskogar och minnesfragment

Seminariet Genom gränsskogar och minnesfragment avslutar den första delen i det interregionala projektet och den konstnärliga bildningsresan Falnande språk – ur Finnskogen.