Är du nyfiken på hur du kan använda högläsning för att prata om saker som spelar roll?

Är du nyfiken på hur du kan använda högläsning för att prata om saker som spelar roll?

Då kan utbildningen till läsledare inom Shared reading vara något för dig! Shared Reading är en metod utvecklad i Storbritannien av litteraturvetaren Jane Davis och som sprids via organisationen The Reader.

Shared reading-metoden går ut på att läsa en kortare text gemensamt.

En ledare högläser en dikt eller novell och gör pauser för tankar, diskussioner och frågeställningar. Metoden passar för olika typer av verksamhet och kännetecknas av att det är låg tröskel att komma igång för deltagarna. Det gör att det kan användas till många målgrupper och blandade grupper. Shared Reading används också ofta för att stärka människor i utanförskap eller med psykisk ohälsa. The Reader är dock noga med att betona att det inte är biblioterapi.  I sammanhanget är deltagarna inte patienter, utan läsare och medmänniskor som i ett kravlöst format tolkar, deltar och uttrycker sig.

Kursens mål är att utbilda 24 värmländska läsledare i metoden för att dessa i nästa steg kunna erbjuda den i olika sammanhang och till olika målgrupper i samhället. Vi tror att Shared reading kan bli en integrerad del av flera olika verksamheter inom olika sektorer i samhället men även bedrivas i privat regi. 

Målgrupp

Vi är angelägna om att gruppen deltagare präglas av att representera olika delar av samhället och länet.  Vi ser att du som te x jobbar på bibliotek, studieförbund, skolan, fritidsgården, kyrkan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, kriminalvården elevhälsan, kvinnojouren eller privata aktörer kan vara rätt, men det går fint att anmäla sitt intresse även från andra håll.

Vid fler anmälda än antalet platser kommer vi att prioritera bl a baserat på önskan om en blandad grupp samt övriga kriterier för att delta. Se nedan.

Krav

För att få en plats i kursen ska

  • Ditt deltagande i kursen vara förankrat hos ledningen i din organisation
  • Du ska delta vid samtliga kurstillfällen, det går inte att överlåta ett eller flera till någon annan
  • Du ha en plan om var du ska hålla i grupper inom Shared reading framöver (gärna redan ha en grupp i åtanke)

Om kursen

Kursen ger träning i att leda högläsning- och litteratursamtal enligt modellen Shared Reading. Utbildningen ger den grund och de färdigheter som behövs för att själv börja leda läsgrupper. Deltagarna blir utbildade till läsledare, det betyder att man är diplomerade att hålla kurser i Shared Reading (men får däremot inte utbilda nya läsledare i sin tur, då krävs ytterligare en kurs.)

Kursen är digital och genomförs mellan kl 10 och14 (med paus för lunch) den 1, 8, 11, 15 och 18 mars 2021.

Kursen innehåller 6 olika moduler. Mer information och detaljer om innehåll, digital plattform skickas direkt till de som erbjuds en plats i kursen.

Kursen ges på engelska.

Kursledare

Kursledarna arbetar vid The Reader i Liverpool och har stor erfarenhet både av att utbilda i och att arbeta med metoden både teoretiskt och praktiskt. 

Kursmaterial

Kursmaterial ingår. Vi kommer att använda oss av The Readers material som är på engelska. 

Kursen är kostnadsfri. 

Bindande anmälan görs senast den 1 februari 2021.

Anmäl dig här

Med stöd av Kulturrådet.