En miljon till projekt Förundran - samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola

Avdelningen för kulturutveckling och biblioteksutvecklare Annica Arvidsson har sökt och fått 1 miljon kronor från kulturrådet för att bygga nya strukturer och arbetssätt runt den tidiga språkträningen för att stötta barn 0-3 år och vuxna i deras närhet. Projektet heter Förundran och det är en samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola.

Hallå biblioteksutvecklare Annica Arvidsson! Du och avdelningen för kulturutveckling har sökt och beviljats en miljon kronor till projektet Förundran – samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola.

 Ja, det är fantastiskt kul! Jag ser verkligen fram emot att starta upp arbetet efter nyår. Vi är många som ska samarbeta i projektet och allt vi kommer att göra tillsammans ska gynna de yngsta barnen i Värmland.

Vad vill ni åstadkomma?

  Vi vill bygga nya strukturer och arbetssätt runt den tidiga språkträningen för att stötta barn 0-3 år och vuxna i deras närhet. Vi vill tänka i nya banor utifrån aktuell forskning, men vi kommer även att ta lärdom av tidigare projekt som gett lyckat utfall och som är värda att följa upp. Sen har vi också pågående arbeten - både i vår egen region och i övriga landet - som vi vill fånga och sprida till fler kommuner. För mig är det viktigt att det vi gör inom projektet ska gynna alla barn i Värmland. 

Visst finns det ett samarbete mellan er redan idag? 

 De senaste åren har vi byggt upp ett väl fungerande samarbete mellan biblioteken och barnhälsovården i Värmland där vi fokuserar på barnen när de blir 8 månader. Då gör BHV-sjuksköterskorna ett hembesök och har med sig en bokgåva från biblioteken. Men det viktigaste i den rutinen är samtalet med vårdnadshavarna om vikten av att starta tidigt med barnets språkträning. Och att förmedla att rim & ramsor, ordlekar och högläsning ger barnen en jätteviktig grund att stå på, inte bara inför skolstarten, utan under hela uppväxten. 

Ni vill involvera Karlstads Universitet. Varför?

 KAU blir en viktig länk för oss till forskning och evidens. Dessutom har dom många idéer till projektet och kommer att finnas med i våra olika arbetsgrupper. I nuläget är det förskollärarprogrammet och Institutionen för pedagogiska studier, RUC (Regionalt utvecklingscenter) och forskningsgruppen runt SELMA-studien som ska finnas med i vårt projekt. Just SELMA-studien är speciellt spännande. Där kommer vi att väva in ytterligare en fråga, om högläsning, och resultatet blir inte bara intressant för oss, utan även för övriga landet och naturligtvis internationellt.

Vad ser du själv som betydelsefullt för att ni ska lyckas?

 Det här projektet kommer att involvera runt tusen personer så det är viktigt att bygga upp bra kommunikationsvägar. Många olika yrkesgrupper ska vara med, men på olika sätt, och därför måste vi säkerställa att alla ser samma tydliga målbild. Det är också viktigt att alla känner att dom äger projektet, för det här är något som måste göras tillsammans. I hela Värmland.

Berätta om bakgrunden till namnet Förundran

 Ordet förundran finns med i förskolans läroplan, Lpfö18, och när Inga-Lill Emilsson på KAU berättade om begreppet och varför det finns med i läroplanen, så väcktes tanken att kalla hela projektet för Förundran. För det är det vi vill - väcka förundran hos de minsta barnen. Smaka på den- tanken är svindlande tycker jag.