Inbjudan till årligt seminarium Fokus konst

Inbjudan till årligt seminarium Fokus konst

Temat är konstnärernas villkor och konstnärlig frihet. Under dagen kommer vi samlas runt frågor som hur vi bäst kan stärka villkoren för konstnärer och hur vi kan samverka och utveckla området.

Bild: Helena Bengtsson@BUS2021.

Vi vänder oss till dig som är intresserad av temat; konstnär, student inom kulturområdet, verksam i en konstorganisation/förening, tjänsteperson eller politiker i kommun och region.

Varmt välkomna till en dag med föreläsningar, samtal och workshops.

Fokus konst är ett samarbete mellan Karlstad universitet, Forshaga kommun samt konstenheten och området bild och form, Region Värmland.

Tid: 12 mars 2021, kl.09.30-15.15.

Plats: Zoom

Anmälan: Senast den 3 mars 2021

Anmäl dig här 

Program

Fokus konst – tema konstnärernas villkor och konstnärlig frihet.

09.30
Uppvärmning.
Tekniska förutsättningar, information och frågor om zoom.

10.00
Välkommen
, presentation av dagen och programmet.

10.15
Stefan Ahlenius, sakkunnig/utredare, Konstnärsnämnden. Föreläsning.

Stefan Ahlenius arbetar på enheten för utredning och analys på Konstnärsnämnden och kommer att föreläsa om Konstnärsnämndens uppdrag och arbete utifrån dagens tema.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Inom Regeringskansliet ansvarar Kulturdepartementet för Konstnärsnämnden och konstnärspolitiken. Myndighetens övergripande uppgift är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap, att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur. Konstnärsnämnden ska också analysera och sprida kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor och bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

11.00-11.15
Paus

11.15
Konstnärerna Margaretha Jansson
Helene Karlsson och Hertha Hansson. Konstnärernas inspel, Värmland. Föreläsning och dialog utifrån samtal med värmländska konstnärer.

12.00-13.00
Lunch

13.00
Caroline Malmström och Sebastian Dahlqvist. Föreläsning AOOO. Vägra arbeta ensam!

I ett föränderligt politiskt landskap är konstnärliga verksamheter särskilt sårbara, dels genom uttalade hot om våld och censur, dels genom potentiella neddragningar i offentligt kulturstöd.

Vad händer om den kulturpolitiska kartan ritas om och stöd som konstnärliga organisationer traditionellt förlitat sig på plötsligt dras in av ideologiska skäl? Hur förhåller sig andra kulturaktörer och resten av civilsamhället till liknande framtidsscenarion? Hur kan vi arbeta proaktivt i ett större nätverk, där vi samlar kunskap till nya strategier och fortsätter att arbeta under övertygelsen att konsten är till för alla?

14.00-14.10
Paus

14.10
Workshop med AOOO. Caroline Malmström och Sebastian Dahlqvist

Sebastian Dahlqvist och Caroline Malmström från nätverket AOOO (Arts Organizations Out of Office) delar med sig av samlade erfarenheter och leder en workshop kring hur vi kan hantera kulturpolitiska förskjutningar. AOOO är ett initiativ av Art Lab Gnesta och Konstfrämjandet.

15.00-15.15
Sammanfattning och avslutning. Tack!


Varmt välkommen hälsar Margareta Wallin Wictorin, universitetslektor, Karlstad universitet. Marie Hettwer, kulturutvecklare Forshaga kommun. Maria Andrén, konstansvarig, Konstenheten och Marita Axelsson Nordlund, utvecklare bild och form, Region Värmland.