Aldrig har så många sökt Drömsommarjobbet

Vid midnatt den 21 mars gick ansökningstiden ut för Region Värmlands Drömsommarjobbet 2021. Då hade hela 195 ansökningar inkommit, vilket är nytt rekord.

Region Värmland initierade arbetet med sommarjobb för unga inom kulturområdet redan 1997. Efter en omorganisation 2014 arbetar Kulturavdelningen på Region Värmland med ett flertal inriktningar i det gemensamma projektet Drömsommarjobbet. Hundratals unga värmlänningar har deltagit under årens lopp. Många av dessa har vidareutbildat sig och fortsatt verka inom sina respektive områden.  

Drömsommarjobbet är en del av Region Värmlands talangutvecklingsprogram inom kulturområdet, berättar projektledare Stefan Westling. Ett viktigt arbete för att öka ungas delaktighet i kulturlivet och påverka möjligheten att verka inom fältet kulturella och kreativa näringar.   

Under fyra sommarveckor erbjuds unga att jobba tillsammans med professionella handledare inom dans, film, klassisk musik, skrivande och stickning.  

Drömsommarjobbet riktar sig till unga som är boende eller skrivna i Värmlands län som innevarande år går ur grundskolan årskurs 9, eller årskurs 1 eller 2 på gymnasiet.   

Nytt rekord
Den 17 februari öppnade ansökningsperioden för året Drömsommarjobbet 2021 och när ansökningstiden gick ut den 21 mars så hade hela 195 ansökningar inkommit.  

 En fantastisk siffra och ett nytt rekord, säger Stefan Westling. Det tyder på att vi erbjuder något som är betydelsefullt. Att vi har vi lagt till skrivande som en ny, attraktiv inriktning i år påverkar säkerligen också.   

Audition och intervjuer  

Efter att ansökningstiden gick ut kallades ett urval av de sökande till audition och intervjuer. Därefter valdes 48 unga lovande talanger ut som fick erbjudandet om en anställning under Drömsommarjobbet 2021. 

Att söka och vara med om audition och intervjuer är en bra erfarenhet att ta med sig för de sökande. Oavsett om de sedan erbjuds en plats eller ej så är det modigt och ger kunskap som de kan ha med sig i sitt framtida arbetsliv, säger Stefan Westling.  

Smittsäkert genomförande
Drömsommarjobbet 2021 pågår under perioden 14 juni - 9 juli. Ambitionen för inriktningarna dans, film, klassisk musik och stickning är att genomföra så stor del som möjligt av arbetet tillsammans med handledare och övriga deltagare i gemensamma utrymmen. Av smittskyddsskäl kan dock del av arbetet komma att bedrivas on-line på distans. För inriktningen skrivande kommer allt arbete att genomföras online förutom första och sista dagen. 

Drömsommarjobbet 2021 arrangeras av Region Värmland och Wermland Opera med stöd av Arvika kommun, Karlstads kommun och Kulturrådet.