Utveckla ditt slöjd- och konsthantverksföretag

Utveckla ditt slöjd- och konsthantverksföretag

Önskar du nå nya målgrupper, spetsa till pedagogiska koncept, se över din marknadsföring, få hjälp att analysera just dina utmaningar och upptäcka nya möjligheter?

Under hösten 2021 gör Region Värmland en riktad satsning där vi erbjuder dig som slöjd- och konsthantverksföretagare i regionen att få kostnadsfri individuell coachning. Vi vänder oss till dig som har företag i Värmland eller befinner dig i uppstartsfasen. Tillsammans med Mia Lindgren, affärsutvecklare, med god kännedom inom slöjd- och konsthantverksområdet, analyserar ni igenom ditt företag för att kunna utveckla det åt det håll du önskar. Satsningen är ett led i att stärka företagande i regionen. 

Begränsat antal platser! Ett urval kommer att göras där vi väger in affärsidé, hållbarhet och hur du vill utveckla din verksamhet. Urvalet kommer att ske i samarbete mellan hemslöjdskonsulent på Region Värmland, representant från Almi och Mia Lindgren. Beslutet kan ej överklagas. 

Anmäl dig här

Fem timmars kostnadsfri rådgivning 

Som deltagare får du 5 timmar individuell företagsutveckling genom: 

  • 1 timme fysiskt möte under perioden augusti-september 2021.  
  • 4 timmar coachning på distans under perioden oktober-januari 2022 

Ni kommer tillsammans fram till tider som passar för din rådgivning. Vi anpassar träffarna efter rådande restriktioner. 

 

Om Mia Lindgren 

Mia Lindgren är affärsutvecklare och företagare inom kultursektorn med bakgrund som coach och projektledare. Hon är även specialist inom hemslöjd och verksam som föreläsare, tänkare och poddare. Hon kommer senast från ett uppdrag som utvecklingsledare i projektet Artifex som erbjuder hållbart företagsstöd inom konst, hantverk och design i Västra Götaland. Dessförinnan har hon arbetat som hemslöjdskonsulent i Västra Götalandsregionen och som coach för slöjdföretagare. 

Vad kan du få stöd för? 

Företagsutveckling så som kommunikation, försäljning, projektutveckling, kommunala, regionala och nationella ansökningar eller cirkulära affärsmodeller. Hur ditt företags styrkor, svagheter och behov kan leda till konkreta aktiviteter och erbjudanden. 

Vi har tystnadsplikt 

Region Värmland och vår Mia Lindgren har tystnadsplikt och sekretess när det gäller det som diskuteras under rådgivningen. Det innebär att du kan pröva dina idéer och bolla olika lösningar under din individuella coachning utan att någon utomstående får del av känslig företagsinformation, idéer eller kunskap.