Digitalt först

En grundläggande nivå av digital kompetens är en förutsättning för att varje individ ska kunna vara en del av det demokratiska samhället.

Syftet med projektet Digitalt först med användaren i fokus är att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom att möjliggöra för folkbiblioteken att kunna svara upp till förväntningar och möta användarens (nya) behov avseende de digitala kunskapar och färdigheter.

Projektet innehåller fem olika spår:

  • Utbildning av bibliotekspersonal (och IT funktioner)
  • Lyfta bibliotekens egna digitala innehåll
  • Samordning av utbildningsinsatser genom bibliotek för kommuninvånare
  • (Digital) Medie- och informationskunnighet
  • Digital skaparverkstad och Maker space på de värmländska folkbiblioteken

Till Dig – Tillgänglig Digitalt

Till Dig är ett systerprojekt till Digital först och erbjuder kommunerna insatser för att höja delaktigheten och tilliten till det digitala samhället. Identifierade målgrupper där utanförskapet är som störst är äldre över 65 år, funktionsnedsatta och nyanlända.

Målet är att genom föreläsningar och utbildningar, i samverkan med kommuner och andra aktörer, visa på nya möjligheter, sänka den digitala trösken och öka användandet av digitala samhällstjänster hos målgrupperna.

Vidare är målet att öka delaktighet och självständighet i samhället för den enskilde invånaren, samt öka medvetandegraden hos tjänstemän och politiker om vad digitalt utanförskap innebär.