Vad är en läsfrämjare?

En läsfrämjare kan genomföra läsfrämjande metoder och aktiviteter på strategisk eller operativ nivå.

Läsfrämjande insatser

Läsfrämjande metoder och aktiviteter kan genomföras på strategisk och/eller operativ nivå. Läsfrämjare kan vara "vem som helst" som medverkar till syftet att:

  • Göra läsare av läskunniga.
  • Öppna dörrar till olika typer av texter för den som inte läser eller lyssnar på dem.
  • Öka tillgången till en mångfald av vägar till språk och texter i olika format för alla läsare i alla åldrar.
  • Ge fler möjligheter till en konstnärlig upplevelse genom litteratur.
  • Ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet. 

Vad är läsning?

Läsning handlar om att förstå innehåll och budskap i en text och består av komponenterna:

  • Avkodning av de enskilda orden.
  • Språkförståelse som leder till en förståelse av ett sammanhängande föreställningsinnehåll.
  • Förtrogenhet i att kunna koppla det lästa till egna referenser.

Läsning kan handla om skriven eller inläst text och om bilder.