Dansklustret

Arbetar du med dans eller dansar på fritiden? Då är Dansklustret något för dig. I nätverket förmedlas information som rör dans i Värmland.

Genom klustret får du information om bland annat workshops, arbetstillfällen och om stipendier som finns att söka. Kommunikationen sker via mail.  Två gånger om året arrangeras fysiska träffar för Dansklustret. Då diskuteras dansen i Värmland. På mötena lyfts frågor och möjligheter, och nya kontakter knyts. Alla som deltar i klustret har möjlighet att hålla i träffarna. På så vis får hela klustret se varandras hemkommuner, verksamheter och träffarna ser olika ut gång på gång beroende på vad den ansvarige har valt att ha med på agendan. 

Som medlem i Dansklustret finns inget krav på aktivt deltagande eller på att du ska kunna delta på träffarna. Självklart är det roligast och klustret blir mer levande och intressant om de som är med är aktiva och engagerade. Finns däremot inte den möjligheten är det däremot helt okej att delta i klustret endast för att ta del av den information som förmedlas i det. 

Vill du bli en del av Dansklustret och ta del av informationen från nätverket? Kontakta Linda Lövgren, se nedan.