Slöjd håller

Under 2019 pågår projektet Koncept Slöjd håller, som är ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna i Värmland och Norrbotten. Målgruppen är Sveriges regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare.

Målet är att ta fram ett informationsmaterial och praktiska tips om hur konceptet Slöjd håller kan användas i konsulenternas dagliga arbete med hållbarhetsfrågor. Projektet vill lyfta slöjdens koppling till cirkulär ekonomi och Agenda 2030, mål 12 om hållbar konsumtion och produktion.

Tanken är också att genom ett gemensamt koncept öka möjligheten för landets hemslöjdskonsulenter att synas som en resurs och samarbetspart i sammanhang som handlar om hållbarhet.

Projektet ägs av Region Värmland och har beviljats medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH.

Läs mer om och följ projektet på slojdhaller.se

Kontakt

Carina Olsson,
Länshemslöjdskonsulent, Region Värmland
E-postcarina.olsson@regionvarmland.se

Pia Jägstrand
Länshemslöjdskonsulent, Region Norrbotten
E-postpia.jagstrand@norrbotten.se