Ungdomspengar

Glada ungdomar uppradade vid vägg

Ungdomspengar är ett projektbidrag som i första hand riktas till ungdomars egna initiativ. Du kan söka från 10 000 kronor upp till 50 000 kronor. Ungdomspengarna är avsedda för projekt som genomförs av eller vänder sig till unga mellan 18-25 år. 

Vem kan söka stöd?

Bidrag kan endast sökas av ideella föreningar, kommunala verksamheter och studieförbund. Är ni en grupp unga som vill söka, men inte bildat en förening? Kontakta ett studieförbund, kulturförvaltningen (eller motsvarande) i er kommun eller någon annan förening och ta reda på om de kan ställa sig bakom er ansökan.

Vad går det att söka stöd för?

Stöd kan beviljas till:

  • Arrangemang som ger ungdomar möjlighet att utveckla sina intressen.
  • Projekt och aktiviteter som engagerar ungdomar och ger dem möjlighet att driva angelägna frågor.
  • Nya och innovativa samarbeten mellan föreningar.

Stöd beviljas inte till:

  • Ordinarie verksamhet.
  • Personliga konstnärliga projekt (till exempel spela in musik, göra en film, ge ut en bok).
  • Inköp av utrustning.
  • Skolprojekt.
  • Arrangemang eller aktiviteter inom idrottsområdet.
  • Kommersiella arrangemang.
  • Interna arrangemang (endast för medlemmar).

Arrangemang ska vara drogfria. Du som söker ska vara minst 18 år samt bosatt och verksam i Värmland.

Ansökan

Ansökningar behandlas löpande. Projekt som bygger på ungas egna initiativ inom målgruppen 18-25 år prioriteras. Vid bedömning av projekt och evenemang tas hänsyn till regional spridning och hur projektet/evenemanget bidrar till hållbar utveckling, jämställdhet mellan könen samt etnisk och kulturell mångfald. 

Ansökningsblankett för Kulturbidrag (pdf, 136 kB)

Har du frågor om hur du ska fylla i din ansökan? Ta gärna kontakt med ansvarig handläggare innan du skickar in din ansökan.

Vid beviljad ansökan

Bidraget kan betalas ut i förskott. Använd blanketten för rekvisition av bidrag. Det ska framgå vid all kommunikation och information om projektet/arrangemanget att Region Värmland är medfinansiär. Ladda ner Region Värmlands logotyp här. Efter avslutat projekt/arrangemang skall en redovisningsblankett skickas in.