Regionledning och chefstjänstemän

Kontaktuppgifter till regionledning och chefstjänstemän.

Regionledning

Anneli Snobl
Regiondirektör
054-61 42 05
anneli.snobl@regionvarmland.se

Tobias Kjellberg
Hälso- och sjukvårdsdirektör
054-61 42 03
tobias.kjellberg@regionvarmland.se

Lars Christensen
Regional utvecklingsdirektör
054-701 10 30
lars.christensen@regionvarmland.se

Jessika Lundgren
Trafikdirektör
010-48 48 110
jessika.lundgren@varmlandstrafik.se

Peter Bäckstrand
HR-direktör
054-61 77 00
peter.backstrand@regionvarmland.se

Hedvig Bergenheim
Kommunikationsdirektör
054-61 71 00
hedvig.bergenheim@regionvarmland.se

Angneta Gustavsson
Tf Ekonomidirektör
054-61 42 75
agneta.gustavsson@regionvarmland.se

Henrik Svensson
Utvecklingsdirektör
054-61 41 17 
henrik.svensson@regionvarmland.se

Anna-Lena Wingqvist
Kanslidirektör
054-61 43 63
anna-lena.wingqvist@regionvarmland.se

 

Ledningen för hälso- och sjukvård

Tobias Kjellberg
Hälso- och sjukvårdsdirektör
054-61 42 03
tobias.kjellberg@regionvarmland.se

Anna-Carin Edström
Bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör
054-61 43 27
anna-carin.edstrom@regionvarmland.se 

Petra Svedberg
Områdeschef slutenvård
054-61 55 66
petra.svedberg@regionvarmland.se

Börje Ehinger 
Områdeschef öppenvård
054-61 41 21
borje.ehinger@regionvarmland.se 

Agnetha Jonsson
Områdeschef stöd (IT, Fastigeheter, Service)
054-61 57 09
agnetha.jonsson@regionvarmland.se

Birgitta Haglund
Tandvårdschef
054-61 96 68
birgitta.haglund@regionvarmland.se

 

Ledningen för kollektivtrafik

Jessika Lundgren
Trafikdirektör
010-48 48 110
jessika.lundgren@varmlandstrafik.se

Mattias Bergh
Planeringschef kollektivtrafik och biträdande trafikdirektör
054- 540 46 14
mattias.bergh@karlstad.se

Markus Bergman
Trafikchef busstrafik
010-48 48 172
markus.bergman@varmlandstrafik.se

Mathias Lindgren
Trafikchef tätort
054-540 46 08 
mathias.lindgren@karlstad.se

Anders Wahlén
Servicetrafikchef
010-48 48 169
anders.wahlen@varmlandstrafik.se

Per Sidetun
Trafikchef tåg
010-48 48 185
per.sidetun@varmlandstrafik.se 

Hanne Carlén
Ekonomi- och HR-chef kollektivtrafik
010-48 48 115
hanne.carlen@varmlandstrafik.se

David Widlund
Marknadschef kollektivtrafik
010-48 48 136
david.widlund@varmlandstrafik.se

Lena Thorin
Utvecklingschef kollektivtrafik
010- 48 48 180
lena.thorin@varmlandstrafik.se

Torbjörn Stake
Teknisk chef kollektivtrafik
010-48 48 199
torbjorn.stake@varmlandstrafik.se  

 

Ledningen för regional utveckling

Lars Christensen
Regional utvecklingsdirektör
054-701 10 30
lars.christensen@regionvarmland.se

Birgitta Nilsson
Regional utvecklingschef
054-701 10 55
birgitta.nilsson@regionvarmland.se

Bo-Josef Eriksson
Regional utvecklingschef
054–701 10 46
bo-josef.eriksson@regionvarmland.se

Nina Höjdefors
Chef kulturutveckling
054-701 10 50
nina.hojdefors@regionvarmland.se

Pär Blomquist
Chef folkhögskolor
054-701 10 13
par.blomquist@regionvarmland.se 

Anders Lund
Chef Värmlandsarkiv
054-701 11 70
anders.lund@regionvarmland.se

Odd Råberg
T.f. Kommunikationschef
054-701 10 97
odd.raberg@regionvarmland.se

Eva Jacobsson
T.f. Ekonomichef
054-701 10 15
eva.jacobsson@regionvarmland.se

Regina Mattsson
HR-samordnare
054-701 10 08
regina.mattsson@regionvarmland.se