Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur Region Värmland har arbetat med patientsäkerhet under det gångna året. Hög patientsäkerhet är en av regionens viktigaste prioriteringar och inga vårdskador ett av våra fyra resultat- och kvalitetsmål.

I patientsäkerhetsberättelsen hoppas vi att du får en övergripande bild av hur Region Värmland arbetar med dessa frågor. I patientsäkerhetsberättelsen kan du bland annat läsa om:

  • Hur vi arbetar ur ett organisatoriskt perspektiv med patientsäkerhet.
  • Hur vi identifierar och hanterar vårdskador och följer upp patientsäkerhetsarbetet i organisationen.
  • Resultat som uppnås inom de olika patientsäkerhetsområdena.
  • Hur våra medarbetare och patienter bidragit till ökad patientsäkerhet genom avvikelser, synpunkter och klagomål.
  • Hur vi vill arbeta vidare kommande år med patientsäkerhet.

Läs våra patientsäkerhetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Patientsäkerhetsberättelse 2018 (pdf, 1 MB)

Patientsäkerhetsberättelse 2017 (pdf)