Det här arbetar vi med

Landstinget i Värmland arbetar med
att ge bra hälso- och sjukvård och tandvård
till alla i Värmland.
Vi är länets största arbetsgivare
med ungefär 7 000 medarbetare.

I Värmland finns ungefär 30 vårdcentraler
och det finns sjukhus i Karlstad, Arvika och Torsby.

Tandvården har 40 kliniker runt om i länet.
Det finns också ett landstingsarkiv.
Där samlar vi protokoll och anteckningar från möten
i landstingets styrelse och fullmäktige
och från deras nämnder, utskott och beredningar.

Tillsammans med kommunerna
äger vi Värmlandstrafik
som har ansvar för kollektivtrafiken i länet.

Vi äger också Region Värmland tillsammans.
Det är en organisation som ska utveckla vår region
så att vi få får ännu bättre turism, kultur och folkbildning.

Politiker styr organisationen

Det är politiker som styr Landstinget i Värmland.
Vart fjärde år är det val.
Då väljer vi som bor i länet vilka politiska partier
och vilka politiker som ska styra landstinget
de kommande fyra åren.

Tjänstemän förbereder och genomför beslut

Tjänstemän förbereder besluten.
Det betyder att de tar fram fakta om
hur besluten påverkar människorna i Landstinget.

De som är ansvariga för olika verksamheter
ser till att det blir så som politikerna har beslutat.
De har hjälp av tjänstemän som arbetar i Landstinget.

Landstingsdirektören är chef över tjänstemännen.
Det är Landstingsstyrelsen som utser Landstingsdirektören.