Kamerabevakning

Region Värmland kamerabevakar ett antal ytor på Centralsjukhuset i Karlstad.

Centralsjukhuset i Karlstad bedriver hälso- och sjukvård enligt Hälso- och Sjukvårdslag (2017:30) samt i enlighet med bestämmelser utfärdade av Socialstyrelsen. Region Värmland kamerabevakar ett antal ytor på Centralsjukhuset med stöd av ovanstående lag då Centralsjukhuset bedriver en verksamhet av allmänt intresse.

Syftet med kamerabevakning

  • Den skapar en trygg och säker miljö för patienter, personal, närstående och övriga besökare som vistas i någon av Centralsjukhusets lokaler genom att i tid kunna förebygga, förhindra eller upptäcka säkerhets- och ordningsstörningar.
  • Om ett brott begåtts ska även möjligheten finnas att bistå polisen med utredningsmaterial i form av inspelningar från bevakningskamerorna. 
  • En annan viktig funktion med kamerabevakningen är att kunna hitta patienter som gått vilse och irrat bort sig på sjukhuset.

För att kunna tillgodose detta sparar vi inspelat material i två veckor och därefter raderas det automatiskt.

Begära radering av material

Kontakta oss på mailadress kamera@regionvarmland.se om du som besökare vill begära att vi raderar material där du kan ha blivit filmad. Du kan även kontakta vårt Dataskyddsombud på mailadress dataskyddsombud@regionvarmland.se.

Synpunkter och mer information

Har du synpunkter på vår kamerabevakning är du välkommen att vända dig till Datainspektionen på mailadress datainspektionen@datainspektionen.se eller på telefon 08-657 61 00.

På Datainspektionens webbplats hittar du mer information om kamerabevakning.