Patientinformation

Det pågår just nu ett arbete kring riktlinjer om när 1177 respektive Region Värmland ska stå som avsändare för olika typer av patientinformation.

Har du frågor kring detta arbete kontakta kommunikationsavdelningen.