Statistik och diagram

När tabeller och diagram skapas visuellt görs det utifrån den grafiska profilen.

Staplar, linjer och ytor färgsätts utifrån Region Värmlands färgpalett. Det viktigaste är att kontrasten mellan färgerna är god och läsbarheten hög. Typsnitten sätts alltid i svart och i Arial eller Neue Helvetica.

I diagrammen är det viktigt att angränsande färger håller god kontrast. Speciellt för personer med nedsatt syn. Grönt och rött är färgmöten som undviks eftersom de inte uppfattas av personer med röd-grön färgblindhet. 

Om färgerna upplevs för kraftiga i staplar och tabeller så kan en toning mellan 40-60 procent användas. 

Diagrammen ska vara utformade så att det går att läsa utan att enbart förlita sig på färger, komplettera därför gärna med ett mönster såsom randigt eller en prickad linje. 

Här är några exempel:

Exempel på ett stapeldiagram.

Exempel på ett kumulativt diagram.

Exempel på ett linjediagram.

Exempel på ringdiagram.