Titlar och benämningar på engelska

När det gäller översättning av titlar och benämningar finns det inget tydligt rätt eller fel. Det finns ingen gemensam nomenklatur som gäller för alla länder i världen. Den här sidan ska ses som förslag. Man måste vara lyhörd för vad som används när man möter personer med motsvarande titlar och verksamheter i andra länder och regioner.

Översättningen är i första hand till för att beskriva vilken funktion en viss tjänsteperson eller ett visst politiskt organ har.

Termerna är översatta till EU-anpassad engelska. I de fall de skiljer sig från amerikansk eller brittisk engelska finns även de alternativa översättningarna. Översättning av titlar och beteckningar ska ses som förslag på översättning.

Region Värmland heter Region Värmland även på engelska.

Den geografiska platsen och länet ska inte översättas utan heter Värmland.

Politisk organisation

Regionfullmäktige: Regional Assembly eller Regional Council (båda är godkända alternativ)
Ordförande i regionfullmäktige: President of the Regional Assembly eller President of the Regional Council
1:e vice ordförande i regionfullmäktige: First Vice President of the Regional Assembly eller First Vice President of the Regional Assembly Regional Council
2:e vice ordförande i regionfullmäktige: Second Vice President of the Regional Assembly eller Second Vice President of the Regional Council

Regionfullmäktiges presidium: Regional Assembly Presiding Committee eller Regional Council Presiding Committee
Ledamot i regionfullmäktige: Member of the Regional Assembly eller Member of the Regional Council, alternativt Regional Councillor
Ersättare i regionfullmäktige: Deputy Member of the Regional Assembly eller Deputy Member of the Regional Council

Regionstyrelsen: Regional Executive Board eller Regional Executive Committee
Ordförande i regionstyrelsen: President of the Regional Executive Board eller President of the Regional Executive Committee
Vice ordförande i regionstyrelsen: Vice President of the Regional Executive Board eller Vice President of the Regional Executive Committee
Regionstyrelsens presidium: Presiding Committee of the Regional Executive Board eller Presiding Committee of the Regional Executive Committee
Regionråd: Member of the Regional Executive Board eller Member of the Regional Executive Committee
Ersättare, regionråd: Deputy Member of the Regional Executive Board eller Deputy Member of the Regional Executive Committee
Politisk sekreterare: Political Secretary

Politiska partier

  • (C) Centerpartiet: Centre Party
  • (FP) Folkpartiet Liberalerna: Liberal Party
  • (KD) Kristdemokraterna: Christian Democratic Party
  • (MP) Miljöpartiet de gröna: Green Party
  • (M) Moderata Samlingspartiet: Moderate Party
  • (S) Socialdemokraterna: Social Democratic Party
  • (SD) Sverigedemokraterna: Sweden Democrats
  • (SiV) Sjukvårdspartiet i Värmland: Healthcare Party in Värmland
  • (V) Vänsterpartiet: Left Party

Tjänstepersoner

Regionledning: Regional Management
Regiondirektör: Regional Executive Officer
Hälso- och sjukvårdsdirektör: Healthcare Director
Regionutvecklingsdirektör: Regional Development Director
Utvecklingsdirektör: Director of Development
HR-direktör: Human Resources Director
Ekonomidirektör: Chief Financial Officer (CFO)
Kommunikationsdirektör: Communications and Public Affairs Director / Director of Communications and Public Affairs
Kanslidirektör: Administrative Director
Tandvårdschef: Dental Care Director
Chef, regional utveckling: Head of Regional Development
IT-chef: Chief Information Officer (CIO)
Controller: Controller
Chefsjurist: Chief Legal Officer (CLO) General Counsel
Kulturchef: Cultural Affairs Director
Förvaltningschef: Executive Director
Enhetschef: Head of Unit, Head of (xx) Care Unit

Titlar inom hälso- och sjukvård

Allmänpraktiserande läkare: general practitioner, G.P.
AT-läkare: house officer, pre-registration house officer (UK), intern (USA)
Läkare, legitimerad: (fully) registered medical practitioner (UK), (fully) licensed medical practitioner (USA)
Läkare: doctor, physician (medical), surgeon (kirurg)
ST-läkare: senior house officer, registrar (UK), resident (USA)
Överläkare: consultant, director, head physician, senior physician (UK), senior specialist (US)
Logoped: speech therapist
Psykolog, legitimerad: license/chartered psychologist
Sjuksköterska, legitimerad: nurse, registered
Sjukgymnast, fysioterapeut: physiotherapist, physical therapist (USA)

Fler ord

SKR, Sveriges kommuner och regioner, har tagit fram en svensk-engelsk ordbok för kommuner och regioner. Den är gratis att ladda ner från SKR:s webbplats.