Hållbarhet

Samverkan

Delad kunskap är dubbel kunskap.

Alt-text

Ekologi, miljö och klimat

Så här värnar vi vår miljö.

Alt-text

Ekonomi och upphandling

Rätt förutsättningar för hållbart tänk.

Alt-text

Social hållbarhet

Att se hela människan.

Alt-text

Utveckling

Hållbara lösningar och arbetssätt framåt.

Alt-text

Planer och politik

Hållbarhet som en del av styrning.

Alt-text

Projekt

Läs mer om några av våra pågående satsningar.

Färgglada prickar.

Luppen

Verktyg för att hållbarhetssäkra underlag inför politiska beslut.