Luppen

Luppen är ett verktyg för att hållbarhetssäkra underlag inför politiska beslut som fattas.

För att våra mål och ambitioner ska bli verklighet behöver hållbarhet genomsyra de beslut vi fattar och de planer vi upprättar. Ett stöd för detta är Luppen, ett verktyg för att hållbarhetssäkra regionens beslutsunderlag.

Formulärbaserat stöd

Luppen utgörs av ett formulärbaserat stöd för att väga in de tre hållbarhetsperspektiven: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Använd verktyget Luppen (Office365 Forms)