Projekt

Läs mer om Region Värmlands hållbarhetsprojekt.

  • Hållbar vårdcentral: Projekt för att effektivisera regionens hållbarhetsarbete på vårdcentraler. 
  • Hållbara Värmland: Tillväxtverket har givit stöd riktat till den regionalt utvecklingsansvariga i varje län under 2020–2022 för att utveckla arbetet för hållbar utveckling. Region Värmland är en av dessa aktörer och driver nu projektet hållbara Värmland. Under hösten 2020 utlyste Region Värmland medel till projekt som bidrar till hållbar utveckling. Fyra projekt och tre förstudier tilldelades medel.
  • Större projekt: Projekt och evenemang