Utveckling

Utveckling och innovation driver nya hållbara lösningar och arbetssätt framåt. I Region Värmland är innovation ett arbetssätt för att uppnå våra mål.

  • Innovationssluss Vivan: Innovationssluss Vivan ger medarbetare, patient, invånare och andra aktörer som har en idé stöd, rådgivning, projektledning och samarbeten för att komma vidare och utveckla sin idé. Regional vägledning för innovation som ett erbjudande regionen har för att hitta nya lösningar på problem.
  • DigitalWell Arena: Region Värmland deltar i DigitalWell Arena. Ett utvecklingsarbete gör att utveckla en attraktiv hälsa- och sjukvård i Värmland som samtidigt bidrar till regional tillväxt. Region Värmland vill möta utmaningarna inom hälso- och sjukvården genom att förflytta fokus från sjukvård till hälsoförebyggande och individens egenförmåga att bibehålla en god hälsa med stöd av digitala verktyg.