Regionledning och ledningsgrupper

Kontaktuppgifter till regionledning och ledningsgrupper.

 

Regionledning

Peter Bäckstrand
Regiondirektör
010-831 77 00
peter.backstrand@regionvarmland.se

Lars Christensen 
Biträdande regiondirektör
010-833 10 30 
lars.christensen@regionvarmland.se

Lena Gjevert
Hälso- och sjukvårdsdirektör
010-831 40 94
lena.gjevert@regionvarmland.se

Stina Sjölin
Tf. regional utvecklingsdirektör
010-833 10 45
stina.sjolin@regionvarmland.se

Mattias Bergh
Tf. trafikdirektör
010-832 83 14
mattias.bergh@karlstad.se

Lena Thorin
Tf. trafikdirektör
010- 48 48 180
lena.thorin@varmlandstrafik.se

Niklas Larsson
Tf. HR-direktör
010-831 41 86
niklas.larsson@regionvarmland.se

Hedvig Bergenheim
Kommunikationsdirektör
010-831 71 00
hedvig.bergenheim@regionvarmland.se

Pia Vinborg
Ekonomidirektör
010-831 65 60
pia.vinborg@regionvarmland.se

Henrik Svensson
Folkhälso- och kulturdirektör
010-831 41 17 
henrik.svensson@regionvarmland.se

Anna-Lena Wingqvist
Kanslidirektör
010-831 43 63
anna-lena.wingqvist@regionvarmland.se

Mikael Borén 
IT-chef
010-831 91 01
mikael.boren@regionvarmland.se 

Annette Andersson 
Fastighetschef
010-831 64 89
annette.andersson@regionvarmland.se

Ledningen för hälso- och sjukvård

Lena Gjevert
Hälso- och sjukvårdsdirektör
010-831 40 94
lena.gjevert@regionvarmland.se

Anna-Carin Edström
Bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör
010-831 43 27
anna-carin.edstrom@regionvarmland.se 

Petra Svedberg
Områdeschef slutenvård
010-831 55 66
petra.svedberg@regionvarmland.se

Madelene Johanzon
Områdeschef öppenvård
010-831 41 81
madelene.johanzon@regionvarmland.se

Anna Frödin
Tf. Områdeschef vårdkvalitet
010-
anna.frodin@regionvarmland.se

Marie Eriksson (adjungerad)
Tandvårdschef
010-831 96 68
marie.eriksson@regionvarmland.se

Anna Haag
Tf. Ekonomichef
010-831 51 47
anna.haag@regionvarmland.se

Wolmer Edqvist
Tf. HR-chef
010-831 40 37
wolmer.edqvist@regionvarmland.se

Mikael Borén
IT-chef
010-831 91 01
mikael.boren@regionvarmland.se

Sofie Engström
Enhetschef kommunikationsavdelningen
010-831 41 54
sofie.engstrom2@regionvarmland.se

Erica Karlsson
Ledningskoordinator
010-831 41 47
erica.karlsson@regionvarmland.se

Ledningen för kollektivtrafik

Mattias Bergh
Planeringschef kollektivtrafik och tf trafikdirektör
010-832 83 14
mattias.bergh@karlstad.se

Lena Thorin
Utvecklingschef kollektivtrafik och och tf trafikdirektör
010- 48 48 180
lena.thorin@varmlandstrafik.se

Markus Bergman
Trafikchef busstrafik
010-48 48 172
markus.bergman@varmlandstrafik.se

Mathias Lindgren
Trafikchef tätort 
010-832 83 28
mathias.lindgren@karlstad.se

Anders Wahlén
Servicetrafikchef
010-48 48 169
anders.wahlen@varmlandstrafik.se

Per Sidetun
Trafikchef tåg
010-48 48 185
per.sidetun@varmlandstrafik.se 

Hanne Carlén
Ekonomi- och HR-chef kollektivtrafik
010-48 48 115
hanne.carlen@varmlandstrafik.se

David Widlund
Marknadschef kollektivtrafik
010-48 48 136
david.widlund@varmlandstrafik.se

Torbjörn Stake
Teknisk chef kollektivtrafik
010-48 48 199
torbjorn.stake@varmlandstrafik.se  

Ledningen för regional utveckling

Stina Sjölin
Tf regional utvecklingsdirektör
010-833 10 45
stina.sjolin@regionvarmland.se

Sandra Svennberg
Tf. biträdande områdeschef
010-833 10 94
sandra.svennberg@regionvarmland.se

Odd Råberg
Enhetschef kommunikationsavdelningen
010-833 10 97
odd.raberg@regionvarmland.se

Eva Jacobsson
Ekonomistrateg
010-833 10 15
eva.jacobsson@regionvarmland.se

Anna Lindell
HR-konsult
010-833 10 03
anna.lindell@regionvarmland.se

Ledningen för kultur och bildning

Henrik Svensson
Folkhälso- och kulturdirektör
010-831 41 17 
henrik.svensson@regionvarmland.se

Pär Blomquist
Områdeschef kultur och folkbildning
010-833 10 13
par.blomquist@regionvarmland.se 

Ida Kullgren
Enhetschef hållbar utveckling
010-831 74 67
ida.kullgren@regionvarmland.se

Maria Waller
Enhetschef hållbar utveckling
010-831 42 93
maria.waller@regionvarmland.se