Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller multisjuk patient som upprepade tillfällen sökte för problem med rygg och höfter.
Fyra månader efter första söktillfället opererades patienten för en lårbensfraktur. I samband med operationen upptäcktes frakturerade spricklinjer i benet, spricklinjer som fanns på röntgenbilder som togs tidigare under utredningen.

Anmälans diarienummer: HSN/191273