Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som sökte vårdcentral vid flera tillfällen för smärta i rygg och trötthet. Patienten sökte också vård för smärtor i buken och remitterades till akutmottagning med misstänkt blindtarmsinflammation. En röntgenundersökning visade ingen inflammation i blindtarmen men däremot en vidgad bukspottskörtelgång och patienten remitterades vidare till undersökning med magnetkamera. Patienten informerades om detta brevledes, men det upptäcktes senare att patienten inte fått brevet. Något senare sökte patienten ånyo vård på grund av smärtor i buken. Då magnetkameraundersökningen ännu inte utförts skulle kirurgkliniken kontaktas för ställningstagande, men detta gjordes inte. En tid senare genomfördes undersökningen och behandling för bukspottskörtelscancer påbörjades.

Anmälans diarienummer: HSN/191787