Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en multisjuk patient som sökte vård på grund av att hen blivit allt mer andfådd och fått svårt att gå lika långt som tidigare. Flera undersökningar planerades och när patienten undersöktes noterades ett något lågt blodvärde. Vid en diabeteskontroll hos läkare några månader senare kände sig patienten något bättre, men konditionen hade inte förbättrats. Ett nytt EKG- arbetsprov planerades, men remissen och undersökningen blev försenad. Provet visade sig senare inte vara optimalt och ytterligare undersökningar planerades. Kort därefter sökte patienten akut vård på grund av andningsbesvär. Det visade sig att hen hade blodproppar i båda lungorna och blodbrist.

Anmälans diarienummer: HSN/191759