Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd behandling.

Anmälan gäller patient med lång depressionshistorik vars problematik eskalerade, med bland annat självmordstankar, under hösten 2018.
Vid ett tillfälle lades patienten in på avdelning och blev utskriven dryga veckan senare. Några dagar senare avled patienten efter vad som bedömdes vara självmord.

Anmälans diarienummer: HSN/191766