Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektion för vård och omsorg efter att en patient fått felaktig behandling.

En patient besökte vårdcentral för spolning och omläggning av sin njurkateter. Efteråt drabbades patienten av urinvägsinfektion, vilket berodde på att man glömt öppna katetern igen i samband med omvårdnaden.

Anmälans diarienummer: HSN/192326