Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg på grund av förväxling.

Anmälan gäller patient med hörselnedsättningsproblematik som genomgick en magnetkameraundersökning. I efterhand upptäcktes att magnetkameraundersökningen gjorts på fel patient då remissen var utfärdad på fel person.

Anmälans diarienummer: HSN/192895