Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient med mångårig tarmproblematik som inkommer till akutmottagningen i Arvika med buksmärtor. På akuten undersöks patienten, bukstatus bedöms vara normalt och patienten får åka hem. Senare under samma dygn återkommer patienten med kraftiga buksmärtor. En skiktrötgen-undersökning (CT) görs av buken och visar misstanke om tarmvred/tunntarmsileus. Akut operation utförs vid Torsby sjukhus där det visar sig att en stor del av tunntarmen är skadad och måste tas bort. Patienten återhämtar sig och stannar kvar på sjukhuset under 10 dagar innan utskrivning.

Anmälans diarienummer: LK/152037