Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som några år efter en nackoperation fick besvär och smärta. En röntgenundersökning gjordes som visade ett skruvbrott men ingen felställning.
Patienten fick av idag tyvärr oklar anledning inte information om röntgensvaret för än flera år senare och är nu uppsatt för en ny operation.

Anmälans diarienummer: LK/151060