Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som sökte vårdcentralen på grund av blod i urin och skickades vidare för ultraljudsundersökning av njurarna. När patienten ett par år senare besöker vårdcentralen igen på grund av liknande besvär upptäcktes det att patienten inte fått reda på resultatet av den tidigare undersökningen och att rutinen inte följts angående utredning. Patienten remitterades vidare till urolog där en urinblåsetumör bekräftades.

Anmälans diarienummer: LK/152856